Krumelur – Film för barn

Av olika skäl råder idag stor brist både på nyskriven svensk filmdramatik och dokumentära berättelser för barn. Detta vill vi vara med och ändra på! Krumelur är den plattform vi använder för att skapa, producera och sprida angelägen och spännande film för de yngsta.

Det som driver oss, utöver den stora och inspirerande film – och tv-repertoar vi själva hade förmånen att ta del av under uppväxten, är övertygelsen att människor i alla åldrar vill och behöver spegla sig i både verkliga och fiktiva karaktärer, och att film som konstnärligt uttryck har potential att berika, beröra och påverka våra liv och vårt tänkande. 

Vår ambition är därför att arbeta vidare i och med den kreativa, nyfikna och djupt humanistiska anda, som genom decennierna resulterat i så många fantastiska film – och tv-produktioner. Vår metod är att arbeta i små team och i dialog med målgrupperna, t ex genom besök i skola och förskola. Vår vision är berörande, fascinerande, vacker och spännande film för den yngsta biopubliken.

Krumelur har också en egen hemsida: www.krumelurfilm.com

syskon kopia.jpg