PERGOLA

Utforskande samtal för klarhet, inspiration och framåtrörelse

Pergolan är ett trädgårdsrum som både är skyddat och ger utblick i närmiljön. Med projektet Pergola erbjuder vi utforskande och stödjande samtal, så kallad coachning.

Varför? Ibland behöver vi stöd i ett förändrings- eller utvecklingsarbete. Det kan handla om att identifiera och uppnå mål, om att hitta sin egen väg eller komma vidare inom ett fält. Coachningen utgår från här och nu och leder framåt - dit du vill.

pergola-94560_960_720 kopia.jpg


Hur? Coachning innebär dialog. Du och din coach planerar tillsammans hur många samtal ni vill ha (ett samtal är 60 minuter) och du bestämmer ett mål för samtalen. Under era träffar är coachen sedan din lyssnare och ditt bollplank, som genom frågor och olika tankeverktyg hjälper dig att nå ditt mål. Mellan träffarna gör du det ni kommit fram till. Hela tiden finns coachen där som ett uppmuntrande stöd. 

Var? I vår lokal på Nordfelts väg 9 i Strängnäs alternativt i närliggande naturområden. Det går också bra att hålla samtalen via Skype.

Pris? Det första samtalet (där du och din coach ramar in dina behov och önskemål) är gratis. Därefter är priset 600 kr per samtal à 60 minuter eller 3000 kr för fem samtal (ordinarie pris är 800 kr/session). Är du student eller arbetssökande erbjuder vi coaching för 300 kr à 60 minuter. 

PS! Coachning som verktyg för stressreducering och mental träning kan räknas som friskvårdsaktivitet och är avdragsgillt för företag.

Kontakt
Ansvarig coach inom Pergola är Marianne Strand, ICF-certifierad coach (ACC) och diplomerad ZEN-coach. (Zencoaching bygger på medveten närvaro och icke-våldskommunikation.) Utöver dessa utbildningar har Marianne också genomgått påbyggnadsutbildning inom trädgårdsterapi och existentiell hälsa.

Vill du veta mer eller boka coachning?
MAIL: marianne@camerainherba.org
TEL: 073-3147-397

 PERGOLA - ETT SAMARBETE MELLAN CAMERA IN HERBA & CONTEMPLO COACHING www.contemplocoaching.com

PERGOLA - ETT SAMARBETE MELLAN CAMERA IN HERBA & CONTEMPLO COACHING www.contemplocoaching.com