PERGOLA – Utforskande samtal

Pergolan är ett trädgårdsrum som både är skyddat och ger utblick i närmiljön. Med projektet Pergola erbjuder vi utforskande och stödjande samtal, så kallad coachning.

Varför? Ibland behöver vi stöd i ett förändrings- eller utvecklingsarbete. Det kan handla om att identifiera och uppnå mål, om att hitta sin egen väg eller komma vidare inom ett fält. Coachningen utgår från här och nu och leder framåt - dit du vill.

pergola-94560_960_720 kopia.jpg


Hur? Coachning innebär dialog. Du och din coach planerar tillsammans hur många samtal ni vill ha (ett samtal är 60 minuter) och du bestämmer ett mål för samtalen. Under era träffar är coachen sedan din lyssnare och ditt bollplank, som genom frågor och olika tankeverktyg hjälper dig att nå ditt mål. Mellan träffarna gör du det ni kommit fram till. Hela tiden finns coachen där som ett uppmuntrande stöd. 

Var? I vår lokal på Nordfelts väg 9 i Strängnäs alternativt i närliggande naturområden. Det går också bra att hålla samtalen via Skype.

Pris? Det första samtalet (där du och din coach ramar in dina behov och önskemål) är gratis. Därefter är priset 100 kr per samtal à 60 minuter eller 400 kr för fem samtal. Är du student eller arbetssökande kostar coachningen 50 kronor per samtal à 60 minuter. 

PS! Coachning kan räknas som friskvårdsaktivitet i form av mental träning som stresshantering.

Kontakt
Ansvarig coach inom Pergola är Marianne Strand, diplomerad coach vid Gothia Akademi i Göteborg. Marianne är även diplomerad ZEN-coach, en gren inom coachning som bygger på medveten närvaro och icke-våldskommunikation. Utöver dessa utbildningar har Marianne också genomgått grundutbildning i trädgårdsterapi.

Vill du veta mer eller boka coachning?
MAIL: marianne@camerainherba.org
TEL: 073-3147-397

images-3.jpg