Vi ser inte filmen framför oss

 

Vi ser inte filmen framför oss är titeln på ett konstprojekt som Marianne Strand och Malin Nicander jobbar med.

I projektet undersöks avslaget som fenomen. Vilka är bevekelsegrunderna? Hur definieras kvalitet? Vems kvalitetsdefinition råder? Vad gör avslaget med konstnären? Med projektet?

Projektet är en fördjupning av "Ofilmatiserat", en konstbok som Marianne och Malin släpptes 2016. (Finns på Bokus, och Kontst-ig)

"Vi ser inte filmen framför oss" vill undersöka maktrelationer och underliggande värden som står på spel i avslaget

Vill du delta, bidra, dela? Skriv till: viserintefilmen@camerainherba.org