AVSLAG! Eller “Vi ser inte filmen framför oss”

 

Tillsammans med Göran du Rées undersöker Marianne Strand och Malin Nicander avslagsbrev från Svenska Filminstitutet. Vilka är bevekelsegrunderna för ett avslag? Hur definieras kvalitet? Vems kvalitetsdefinition råder? Vad gör avslaget med konstnären? Med projektet?

AVSLAG1 är en fortsättning på och en fördjupning av "OFILMATISERAT", en konstbok som Marianne och Malin släppte 2016 och som varit underlag för utställningar på Galleri Breadfield i Malmö och Multeum i Strängnäs under 2018. (Boken finns på Bokus och Kontst-ig)

AVSLAG! sker genom en lingvistisk analys av inkomna avslagsbrev, intervjuer med filmskapare och fd filmkonsulenter. Resultaten kommer att presenteras på Göteborg filmfestival 2019.

Vill du delta i undersökningen, bidra med egna avslag och/eller erfarenheter, skriv till: info@avslag.nu